printlogo

Accommodaties Friese Waddenkust

Accommodaties Friesland Wadden kust - Waddengoud

De SeedyksterToer boerencamping
Zeedijk 8
9073 TN Marrum
T: (+31) 518 41 14 34
I: www.seedykstertoer.nl
E: info@seedykstertoer.nl
Lytshuis Zilver
Mounewei 1
9236 DJ Paesens
T: 0519-589014
I: www.lytshuiszilver.nl
E: welkom@lytshuiszilver.nl
Koetshuis Biologische Boerderij de Hoop
De Wilgen 7
9148 BB Hiaure
T: 0519-298019
M: 06-13442679
I: www.hetkoetshuisdehoop.nl
Short Stay appartementen De Bank
Noorderhaven 110
8861 AR Harlingen
T: 0517 – 870002
I: www.shortstaydebank.nl
E: info@shortstaydebank.nl

Stichting Waddengroep | Voorstraat 1 | 9285 NM | Buitenpost | Tel. 0511-542525 | Fax 0511-544272 | info@waddengoud.nl