Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Animo voor vak traditionele kustvisser flink toegenomen


LAUWERSOOG - Jan Geertsema en Barbara Rodenburg van de TS31 Internos in Lauwersoog zijn in 2014 samen met Stichting Waddengroep te Buitenpost het project Vakmanschap in de Kustvisserij gestart om het tij van het snel slinkende beroep van de traditionele kustvisser te doen keren.

‘Multifunctionele visser is antwoord op uitsterven traditionele kustvisserij’

Een publiciteitscampagne, diverse acties, de vorming van een nu 250 man tellende community rondom de kustvisserij, op poten zetten van een kennisnetwerk, opzetten van een trainingsprogramma en het ontwikkelen en uitvoeren van wadvistochten, workshops visfileren en -verwerking hebben de aandacht voor de traditionele kustvisserij enorm doen groeien. Het heeft zelfs meer dan 30 serieuze aanmeldingen opgeleverd voor het eeuwenoude vakmanschap.

Door het project blijkt tevens dat een multifunctionele kustvisser die bijvoorbeeld  vistochten voor publiek maakt en zelf zijn vis verwerkt en vermarkt de toekomst heeft. Het project is per 1 december afgerond, maar de TS31 Internos blijft actief met het op deze manier door ontwikkelen van de traditionele kustvisserij.

Vroeger werd het vak van beroepsvisser en al de kennis daaromheen om het te kunnen uitvoeren vaak doorgegeven van vader op zoon. Dit gold helemaal voor de kleinschalige traditionele kustvisserij, die langs de kusten wordt uitgeoefend met oude technieken, zoals de fuikenvisserij en staand want: netten spannen in ondiep water zodat een school zeebaars of harder erin gejaagd kan worden. Tegenwoordig gaat dit ‘vader-op-zoon’ verhaal niet meer op en lange tijd was er weinig interesse en aandacht voor de traditionele kustvisserij, zodat dit type visserij verloren dreigde te gaan.

Via het project ‘Vakmanschap in de Kustvisserij’ is een begin gemaakt deze nichevisserij uit de schaduw te halen en voor nieuwe aanwas van jonge vissers te zorgen. Belangrijk daarbij is dat de potentiële visser zijn vis niet anoniem verkoopt op de visafslag, maar juist ook zelf zijn eigen vis verwerkt en zelf verkoopt aan bijvoorbeeld horeca of rechtstreeks aan de consument. Hiermee laat de vissers het gezicht van de ambachtelijke kustvisserij zien. Daarnaast is het van belang dat het vak van de kustvisser zelf ook in de picture staat.

“Vissers kunnen publiek een kijkje in de keuken geven door bijvoorbeeld mensen mee te nemen op vistocht of mensen leren de vangst zelf te fileren. Deze maatregelen zorgen niet alleen voor een beter bestaan van de kustvisser, maar betekent ook aandacht en interesse voor het vakmanschap op de langere termijn”, aldus Henk Pilat, projectleider van het project ‘Vakmanschap in de Kustvisserij.

Opleidingsprogramma traditionele kustvisser

Nu het project is afgelopen is het cruciaal dat de ontwikkeling die is ingezet in de kustvisserij ook van blijvende aard is. “Het zaadje is geplant, maar om tot volle wasdom te komen is nog geen sinecure”, vertelt Barbara Rodenburg. Daarom is de kennis, die is opgedaan tijdens het project met het organiseren van vistochten, het verwerken en fileren van vis, de benodigde materialen en verplichtingen om een multifunctioneel vissersbedrijf te starten en de training van vissers zelf vastgelegd. Zo is er een basisprogramma , instructieboek, introductiecursus  en profielschets van de moderne kustvisser opgesteld. Ook zijn er films gemaakt van een kleinschalige fuikenvisser in actie en de Dollardvisserij.

Barbara: “Hierdoor hebben we nu de middelen tot onze  beschikking om aspirant vissers te gaan opleiden tot zelfstandige kustvissers. Mensen kunnen zich nu gedegen voorbereiden en het vakmanschap leren door met ons mee op zee te gaan”.

“Ook qua veiligheid moest een en ander gebeuren. Zo hebben we onze boot moeten versterken om veilig groepen mee te kunnen nemen en hebben we een tweede boot aangeschaft. Ook moest het moederschip worden verbeterd en hebben we materialen als waadpakken, zwemvesten en extra visserijbenodigdheden aangeschaft. Tevens is ons fileerlokaal eerder dit jaar gerealiseerd, zodat we geïnteresseerden ook kunnen leren vis te fileren en te verwerken tot eindproducten”.

Ook na 1 december blijft de TS31 Internos actief met de promotie van traditionele kustvisserij, de ontwikkeling en aanbieden van het opleidingsprogramma en de instructiematerialen.

Het bijna twee jaar durende project is ondersteund door het Europees Visserijfonds.


Datum: 3 december 2015.
Foto: Robert Posthumus.

 

 

 

Flash is required!
Flash is required!
Flash is required!
Animo voor vak traditionele kustvisser flink toegenomen
Vergroot deze afbeelding