Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

COLUMN Harm Evert Waalkens: Streekproducten passen in een wereld die steeds anoniemer wordt


Sinds een aantal maanden ben ik voorzitter van de Stichting Waddengroep. Een Stichting, die verantwoordelijk is voor het certificeren van bedrijven, die langs de Wadden kust, op de Wadden zee en op de Wadden eilanden zich bezig houden met streekproducten.

“Waddengoud” is het label waaronder ze zich kunnen presenteren.

De Wadden regio kan zich sterk profileren, omdat het een fantastische gebied is waar men op vakantie gaat, rond heeft gereden of op een andere manier er kennis mee heeft gemaakt. De Waddenzee heeft nu zelfs de Werelderfgoed status. Regionale economie drijft voor een groot deel op lokale initiatieven en streekgebonden activiteiten en sluit erg goed aan bij teelten en gebruiken in de regio. Het gaat veel verder dan de streekproducten in de vorm van eetbare producten. Niet alleen gastvrijheid in de B&B ’s en  in de horeca, maar ook kunst en cultuur en een zeiltocht over het Wad op de bruine vloot  vallen onder streekproducten. Streekproducten verbinden mensen aan het gebied en moeten een (H)eerlijk verhaal vertellen.

Mensen herkennen de identiteit en geborgenheid van een streek, ook al is het vaak niet hun eigen gebied. Soms is het landschap en hun historie moeilijk te lezen en te begrijpen. Een extra uitdaging om de rijke tradities en geschiedenis in een modern perspectief te zetten. Niet alleen conserveren, maar duurzaam gebruik maken van de dynamische ruimte is daarbij het parool. “Doe wel, maar zie ook om” zou ik zeggen.

In de steeds grotere en anonieme wereld zoeken mensen hun omgeving weer op. Niet alleen in de dorpen op het platteland, maar ook in steden, buurten en wijken verbazen mensen zich over de ontwikkelingen in hun directe omgeving.

Er wordt op allerlei fronten gesproken over een kloof tussen de burger en hun omgeving, tussen producent en consument, tussen de kiezer en de gekozene.

Deze kloof kan in een klap overbrugd worden door te luisteren, met elkaar aan tafel te gaan,  te genieten van ieders aanwezigheid en de opgediende dis.


Harm Evert Waalkens

(Bron: www.harmevertwaalkens.pvda.nl)

 

COLUMN Harm Evert Waalkens: Streekproducten passen in een wereld die steeds anoniemer wordt
Vergroot deze afbeelding