Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Expositie ‘Waddengoud in foto’s’ in Natuurmuseum Fryslân


LEEUWARDEN - Tot en met 26 augustus staat in het Rabobank atrium van het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden de expositie ‘Waddengoud in foto’s’. In deze tentoonstelling is werk te zien van vijf Waddengoud-fotografen die de verschillende landschappen van de Waddenzee, de Waddeneilanden en de Waddenkust vastleggen. Vanuit de lucht of op het land, nationaal en internationaal.

In de expositie is werk te zien van een aantal van deze Waddenfotografen: Pieter de Vries (Texel), Geertjan Plooijer (Oude Bildtzijl), Meindert van Dijk (Sexbierum), Hans Sas (Warfhuizen) en Joachim de Ruijter (Harlingen).

De verschillende elementen als duinen, kwelders, dijken, bossen en weilanden maken het Waddengebied veelzijdig. Bij daglicht, in de schemering of vroeg in de ochtend geeft eenzelfde landschap weer een heel ander aanzien. Maar niet alleen landschappen, ook een paaltje op het strand of een boei in zee kan een prachtig beeld opleveren.

De fotografen van Waddengoud wonen en werken in de Waddenregio, halen voor een aanzienlijk deel inspiratie uit dit gebied en exposeren hun Waddenfotografie geregeld. De Waddengoudfotograaf is bovendien vakfotograaf die lid is van één of meer beroepsverenigingen voor fotografie.

Voor iedereen die in deze periode met Rederij Doeksen naar Vlieland of Terschelling gaat is er een leuke actie: op vertoon van bootkaartje, e-ticket of Doeksenpas ontvangt men 50% korting op de entree gedurende de looptijd van deze tentoonstelling.

Voor meer informatie zie ook www.natuurmuseumfryslan.nl

Foto: Geertjan Plooijer  ©

 

Expositie ‘Waddengoud in foto’s’ in Natuurmuseum Fryslân
Vergroot deze afbeelding