Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Feestelijke opening Fileerlokaal ’t Ailand op 29 juni 2015


LAUWERSOOG - Het was een droom van kustvissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg en een ambitieus crowdfundingplan moest deze droom doen uit komen. En dat is gelukt. Maandag 29 juni om 14.30 uur opent het vissersechtpaar hun eigen Fileerlokaal ’t Ailand in de haven van Lauwersoog.

Met dit lokaal willen ze meer betrokkenheid creëren tussen de kleinschalige kustvisser en burger. Ze gaan er diverse fileer-, visrook- en andere visbereidingsworkshops geven voor zowel consument als professional en ze gaan er visproducten als vis- en krabbensoep maken. Daarnaast vormt het fileerlokaal startpunt voor wadvistochten. Op die manier willen ze hun steentje bijdragen aan een beter bestaansrecht voor het vak van de kleinschalige kustvisser.

Joszi Smeets, directeur van de jongerenbeweging Youth Food Movement, zal die maandag de opening voltrekken. Daarna volgt een demonstratie visfileren gevolgd door een heerlijke BBQ van diverse Wadden- en Noordzeevis, kokkels en oesters. De middag staat onder muzikale begeleiding van Hilarides, Elings & Wijnbergen op de piano, slagwerk en saxofoon.

“Met de activiteiten in het fileerlokaal willen we ook voedselverspilling terugdringen en een betere evenwichtige benutting van voedsel uit de zee bewerkstelligen. Vanwege de overvloed aan strandkrab in de Waddenzee gaan we ons bijvoorbeeld meer richten op krab en de vele bijvangst aan zeewier kunnen we nu ook gaan gebruiken”, aldus Barbara Rodenburg.

Wadvistochten en workshops
Op 6 juli vindt de eerste wadvistocht plaats en op 11 juli de eerste workshop. Niet alleen het fileren van vis, maar ook het roken van vis, verwerken van krab en zeewier komen aan bod. Hierbij gaan de deelnemers ook zoveel mogelijk zelf het wad op om bijvoorbeeld de krab te vangen. Het gaat om de totale beleving rondom de visserij. Het gehele zomerprogramma van wadvistochten en workshops is inmiddels bekend gemaakt op www.wadvistochten.nl

Crowdfunding
In februari hebben Jan en Barbara het crowdfundingtraject gestart en deze liep af in mei. Iets meer dan 40.000 euro hebben ze opgehaald, zij het op het nippertje, want in de laatste paar dagen bereikten ze het streefbedrag pas.

Ze kregen steun van alle kanten. Ondernemers, vrienden, familie, beurs- en marktbezoekers kochten belevenissen in de voorverkoop. De meeste steun kwam vanuit de eigen klantenkring en van mensen die op een of andere manier hun visproducten en bezigheden kennen.

“Het doet ons deugt dat we zoveel steun hebben gekregen. Meer dan 200 mensen die er wat voor over hadden. We zijn blij dat we al deze mensen nu ook de gelegenheid kunnen geven om het fileerlokaal daadwerkelijk te laten ervaren”, vertelt Barbara.

Mensen die de crowdfunding gesteund hebben met een financiële bijdrage, kunnen hun visproducten of -pakketten desgewenst die dag meenemen. Crowdfunders die recht hebben op een activiteit in het fileerlokaal of een vistocht, kunnen zich al aanmelden voor één van de geplande data na de opening.

Project ‘Vakmanschap in de kustvisserij’
De realisatie van Fileerlokaal ’t Ailand is onderdeel van het project Vakmanschap in de kustvisserij, dat Jan en Barbara en Stichting Waddengroep vorig jaar zijn gestart. Doel is om kennis over de regionale kustvisserij en haar vangsten voor het voetlicht te brengen en mensen te inspireren voor het vak van kustvisser, want opvolging is er niet of nauwelijks. Het Europees Visserijfonds steunt dit project.

 

Datum: 16 juni 2015.

 

Feestelijke opening Fileerlokaal ’t Ailand op 29 juni 2015
Vergroot deze afbeelding