Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Gratis vogelherkenningskaart Friese Waddenkust


FRIESE WADDEN - Er is een nieuwe ‘Vogelherkenningskaart Friese Waddenkust’ gelanceerd. Op deze kaart staan de meest voorkomende Wadvogels afgebeeld en een plattegrond van de Friese kust met daarop de mooiste plekken om vogels te kijken. Noard-Fryslân Bûtendyks, Westhoek en de Peazumerlannen zijn voorbeelden van goede vogelspotlocaties. 

De kaart is onder andere in het Kweldercentrum Noarderleech nabij Hallum en Restaurant De Zwarte Haan nabij Sint Jacobiparochie gratis verkrijgbaar. 

De vogelherkenningskaart is ontwikkeld in het kader van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming Nederland. Daarmee maakt Vogelbescherming samen met It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap in heel het Waddengebied mooie vogelkijkplekken toegankelijk en worden er leuke gratis vogelkijkproducten ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt vogels meer rust gegeven door de aanleg van nieuwe broed- en rustplekken.

Laagdrempelig vogels herkennen
De gratis vogelherkenningskaart helpt recreanten en bewoners om de vogelschat van de Friese waddenkust te ontdekken. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Op de kaart staan 33 wadvogels afgebeeld. Met herkenningstips en de leukste plekken waar je de vogels het best kunt gaan bekijken. Ook zijn fiets- en wandelroutes aangegeven. 

Datum: 10 april 2015.
Bron: It Fryske Gea.

Gratis vogelherkenningskaart Friese Waddenkust
Vergroot deze afbeelding