Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Langer genieten van Waddenoesters


LAUWERSOOG - Vissersechtpaar Jan Geertsema en Barbara Rodenburg van de TS31 Internos & Proeflokaal ’t Ailand mochten in 2008 deelnemen aan het experiment van de overheid om meer te weten te komen over het oesterrapen in de Waddenzee. Vandaag is bekend dat voor hen de vergunning voor het rapen van oesters is verlengd tot en met 31 december 2015.

Nu 5 jaar na dato nog geen resultaten bekend zijn van de proef, mag er gelukkig nog langer genoten worden van deze vruchten van de Waddenzee.

Jan en Barbara van TS31 Internos hebben het Waddengoud keurmerk voor de vangst op harder en zeebaars en het rapen van oesters. Hun dagvers gevangen Waddenzeevis verkopen zij onder andere in hun eigen Proeflokaal ’t Ailand in Lauwersoog. Geopend van vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 19.00 uur.

Experiment oesterrapen
In 2008 is het toenmalige Ministerie van LNV een experiment gestart voor het op commerciële basis handmatig rapen van Japanse oesters in de Waddenzee. Om onder andere te kijken wat deze vorm van visserij teweeg brengt in de natuur van de Waddenzee en welke bijdrage ze kan leveren aan de regionale economie.

Verlengingen van vergunningen zijn verleend aan:

  • VOF TS 31 Internos in Feerwerd;
  • Visserijbedrijf VOF.TX.ELAN.TX 56 in Den Burg;
  • Vis- en Vaarbedrijf Fa. J. Zoeteweij & zoon in Yerseke;
  • Visserijbedrijf WR 181 BV in Den Oever;
  • dhr. J. Kruijsse in Yerseke;
  • St. Geïntegreerde Visserij in Groningen

Meer info experiment oesterrapen


Datum: 30 december 2013.
Foto: Jan Geertsema raapt oesters op drooggevallen Wad.Langer genieten van Waddenoesters
Vergroot deze afbeelding