Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Oestertocht eerste publieksexcursie voor behoud traditionele kustvisserij


LAUWERSOOG - Onlangs zijn Stichting Waddengroep en de vissers van TS31 Internos uit Feerwerd het project Vakmanschap kustvisserij gestart voor het behoud van de traditionele kustvisserij voor toekomstige generaties. Op 27 april en 11 mei aanstaande vinden de eerste excursies plaats om mensen in aanraking te laten komen met deze vorm van visserij. Jan Geertsema en Barbara Rodenburg van de TS31 Internos organiseren dan samen met catering Gekruid & Geroerd een oestertocht op het Wad.

Zoeken naar oesters en lunch midden op de Waddenzee
Deelnemers zoeken met de vissers naar oesters. Janet Frieling van Gekruid & Geroerd maakt midden op de Waddenzee een lunch van deze oesters om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van deze schelpdieren. Rapen van oesters is één van de oudste manieren van vissen op het Wad.

Aanmelden oestertocht
Geïnteresseerden voor de oesterexcursie kunnen zich aanmelden bij Janet Frieling: telefoon 06-10029518. Ook voor meer informatie kunnen zij hier terecht.

Lees meer over de oestertocht

Bekendheid traditionele kustvisserij vergroten
Excursies voor particulieren zijn één van de middelen om de bekendheid van de kleinschalige kustvisserij te vergroten. Daarnaast is het de bedoeling om in de loop van het project ook workshops, demonstraties en uiteindelijk opleidingsprogramma’s en trainingen te ontwikkelen. Hiervoor werken de oprichters van het project samen met diverse organisaties als Youth Food Movement, de Natuurschool en Prosea.

“Alhoewel het project net begonnen is en er nog veel voorbereidend werk gedaan moet worden om dergelijke programma’s in elkaar te zetten, is het heerlijk om al een eerste excursie te kunnen doen en onze manier van vissen te presenteren”, vertelt Barbara Rodenburg.

Oestervisserij
Rapen van schelpdieren , waaronder oesters, doen regionale vissers langs de Waddenkust al eeuwen lang. De eerste gedocumenteerde bewijzen van oesterrapen dateren uit de 17e eeuw. Tot de jaren 60 was het vooral de vangst van de platte oester, een inheemse soort.

Gedurende de jaren zestig kwam de Japanse oester in het ecosysteem. Een exoot die in de Zeeuwse wateren werd uitgezet om het tekort aan inheemse oesters op te vullen. Echter deze soort bleek zich snel te verspreiden langs de gehele Nederlandse kust en verdreef in bepaalde mate inheemse schelpdieren.

Ondanks dat deze oestersoort erg lekker is, weten natuurorganisaties niet wat de vangst op deze Japanse variant betekent voor de natuur. De laatste jaren is een experiment in de Waddenzee gaande om te kijken wat de effecten zijn op de natuur en de regionale economie van het handmatig commercieel rapen van deze oester. Een select aantal vissers neemt deel aan de proef en hebben ontheffing op de 10kg regel. Ook Jan en Barbara doen mee.

Particulieren mogen tot 10 kg schelpdieren per dag rapen voor eigen gebruik. Zij mogen de schelpdieren niet verhandelen.

Andere kustvisserijen
De oestervisserij is één van de deelnemende kustvisserijen aan het project. Ook de staandwantvisserij op harder en zeebaars, en de fuikenvisserij op wolhandkrab krijgen een plaats in het project. Hiervoor zijn gesprekken gaande met diverse vissers om hun steentje bij te dragen.

“Van de vissers moeten we het uiteraard hebben. Het vergt aanpassingen aan de bedrijfsvoering. Ondermeer boten moeten worden aangepast en vissers moeten tijd nemen voor excursies, leertrajecten en dergelijke. Hiervoor is subsidie uit het project beschikbaar”, aldus Henk Pilat van Stichting Waddengroep.


Datum: 22 april 2014.
Foto: Fokke van Saane.
Oestertocht eerste publieksexcursie voor behoud traditionele kustvisserij
Vergroot deze afbeelding