Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Opening expositie Tweede Wereldoorlog bij De SeedyksterToer op 5 mei


MARRUM - De SeedyksterToer maakt prachtige tochten in het buitendijkse kweldergebied en natuurgebied ‘Noard Fryslân Butendyks’ bij het Friese Marrum. De gidsen vertellen over de natuur en de historie van het gebied.

Veel mensen weten niet dat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke invloed heeft gehad op dit kweldergebied. Om dit te laten zien opent Harry Feenstra uit Blije op 5 mei Bevrijdingsdag bij De SeedyksterToer zijn expositie van gevonden materialen uit de Tweede Wereldoorlog.

Oefenterrein voor Duitse Luftwaffe-piloten

Noard Fryslân Butendyks was tijdens de Tweede Wereldoorlog een oefenterrein voor Duitse piloten die vanaf vliegbasis Leeuwarden opstegen en hier hun bommen dropten op houten doelwitten. De Duitsers bouwden een bunker midden in dit kwelderlandschap die onder andere de vorderingen van de piloten moesten gadeslaan. Nu staat deze bunker er nog steeds en doet nu dienst als vogelkijkhut.

Daarnaast vlogen veel vliegtuigen en bommenwerpers over dit gebied en de Waddenzee om naar hun bestemmingen te komen. Een erg actief luchtruim boven dit gebied dus tijdens de bezetting waarbij diverse vliegtuigen die in problemen kwamen in deze regio neerstortten.

Expositie Tweede Wereldoorlog van Harry Feenstra

Harry Feenstra heeft in het Waddengebied veel Duits en geallieerd materiaal gevonden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Harry toont in De SeedyksterToer onderdelen van vliegtuigen, die tussen Zwarte Haan en Schiermonnikoog zijn gevonden. Het gaat onder meer om een brandstoftank, propellerblad en een radiateur van een vliegtuig. Ook is er een zuurstoftank van een Amerikaanse bommenwerper te zien, de staart van een Britse bom die gevonden is op de Engelsmanplaat en het rompdeel van een Duits vliegtuig dat bij Rottumeroog lag. Verder zijn er tal van andere vliegtuigonderdelen en bomscherven te zien die gevonden zijn in deze regio.

Officiële opening door Joop Mulder van Oerol

De officiële openingshandeling van deze bijzondere uitstalling aan de zeedijk bij Marrum wordt vrijdag 5 mei om 16.45 uur verricht door Joop Mulder - bekend van Oerol en het waddenkustproject Sense of Place – met muziek en zang van Gerrit Breteler. Uitleg bij alles wat er dan te zien is, wordt gegeven door Harry Feenstra.

Iedereen is welkom bij de opening, maar ook na 5 mei is de expositie nog dagelijks geopend voor publiek.

Opmerkijle verhalen tijden WOII onthuld tijdens tochten SeedyksterToer

Verder zijn er opmerkelijke verhalen bekend die zich op het kweldergebied bij Marrum hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals de sabotage van de Friezen tijdens de bouw van de bunker en de fatale vlucht van de 21-jarige Luftwaffe-piloot Georg Wilhelm. Voor deze piloot is in 2014 zelfs een informatiebord onthuld waarbij familie van de vliegenier aanwezig was.

De SeedyksterToer kan je er alles over vertellen tijdens hun tochten.


Publicatiedatum: 28 april 2017.

Opening expositie Tweede Wereldoorlog bij De SeedyksterToer op 5 mei
Vergroot deze afbeelding