Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Provincie Groningen en Fryslân helpen boeren over te stappen naar biologisch


FRIESLAND/GRONINGEN - Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om je akkerbouwbedrijf om te schakelen naar biologische landbouw? Er is eind mei 2019 een studiegroep ‘Oriëntatie biologische landbouw’ voor het noordelijke Waddenkleigebied gestart. Ook is er advisering in de vorm van een quick-scan en een cursus beschikbaar voor boeren die daadwerkelijk willen omschakelen.

Biodiversiteit, milieuprestaties, circulaire landbouw - allemaal onderwerpen die nu veel in het nieuws zijn. Zowel de provincie Groningen en Fryslân zien de biologische landbouw als duidelijke voortrekker bij deze transitie. Zeker nu de vraag naar biologische producten groot is en blijft groeien. Daarom start er op korte termijn een nieuwe studiegroep in een brede samenstelling, bestaande uit: biologische boeren, boeren in omschakeling en boeren die zich aan het oriënteren zijn om (wellicht op termijn) om te schakelen naar biologische landbouw.

De exacte invulling van de studiegroep hangt af van de belangstelling en leerbehoefte van de deelnemers. De ervaring leert dat een mix van excursies, interessante lezingen en themabijeenkomsten vaak goed werkt. Met onderwerpen als mechanisatie, teeltrotatie, afzet en teeltkennis. Daarnaast worden bedrijven die echt de overstap gaan maken ondersteund in de vorm van advisering bij de stappen die moeten worden gezet en de veranderingen die in de bedrijfsvoering moeten worden aangebracht.

Gratis Keukentafelgesprek
(Potentiële) deelnemers hebben de mogelijkheid tot een gratis keukentafelgesprek (quick scan) met een deskundige die bekijkt of omschakelen bij de ondernemer en zijn/haar bedrijf past. Gedurende de cursus is er verder de mogelijkheid voor een gereduceerd tarief een eerste aanzet voor een omschakelplan te maken. Binnenkort wordt een startbijeenkomst voor de potentiële deelnemers georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stichting Biowerk: Michiel Bus van Avestura (06-19497145, mcbus@avestura.nl) of Hero Havenga de Poel van Waddengoudbedrijf Landgoud (06-27045613, hero@landgoud.nl).

Stichting Biowerk

Stichting Biowerk ontwikkelt, bevordert en versterkt biologische bedrijven in de Noordelijke kleischil door het aangaan van samenwerkingen met derden, ontwikkelen & uitvoeren van projecten, verzamelen & verspreiden van kennis en het voeren van lobby.

 


Publicatiedatum: 3 juni 2019.
Foto: © Stichting Biowerk.

 

Provincie Groningen en Fryslân helpen boeren over te stappen naar biologisch
Vergroot deze afbeelding