Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Salt Farm Texel op Franse tv


TEXEL - Salt Farm Foundation was onlangs op de Franse televisie te zien. De Fransen waren geïnteresseerd hoe de foundation omgaat met de bedreiging van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Salt Farm kijkt hoe zij deze bedreiging om kan buigen in een kans door verzilte gebieden geschikt te maken voor zilte landbouw.

Bekijk het filmpje op de Franse tv (op minuut 27:30 – 31:00 is het item van Salt Farm te zien)

Meer info over de Salt Farm Foundation: www.saltfarmfoundation.com

 

Project Zeker Zilt
Diverse organisaties doen via project Zeker Zilt onderzoek naar opbrengst en kwaliteitsverbeteringen van aardappelen en wortelen geteeld op zilte bodem. Zeewierbemesting is hierin een onderdeel. Ook kijkt men naar mogelijkheden tot vermarkting, zoals het op de markt brengen en certificering van zilte waddenchips. Waddengoud werkt hierin samen met o.a. Werelderfgoed Waddenzee, Salt Farm Foundation en Stichting Blauwe Polder. De laatste twee organisaties zijn penvoerders van het project.

Meer info: www.zekerzilt.nl


Publicatiedatum: 13 april 2023.
Foto:

Salt Farm Texel op Franse tv
Vergroot deze afbeelding