Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Slachtbedrijf Dokkum wil eerlijk Waddenvlees in de markt zetten


DOKKUM - Afgelopen week is het veelvuldig in het nieuws geweest. ‘Boeren gaan vlees verkopen onder Waddengoud’. Slachtbedrijf Dokkum voert een wervingscampagne onder 2500 boeren om te bepalen of er genoeg animo is voor rundvlees uit de streek waarbij de koeien in de wei grazen en de boeren aan natuurbeheer doen. Mooi samengevat, maar wat is de aanleiding, wat houdt Waddenvlees nu eigenlijk precies in en wat is de meerwaarde voor de consument en de regio zelf?

Wat is de aanleiding?
De rundvleesmarkt is anoniem. Op Texel hebben een paar boeren en een slachthuis het Texels weiderundvlees onder het Waddengoud keurmerk op de markt gebracht en ook de betere horeca nemen hier en daar rundvlees af van lokale boeren en tonen dit op de menukaart. Maar veelal bereikt dit het supermarktanaal weinig tot niet. Reden voor Slachthuis Dokkum om een eerlijk rundvleesproduct uit de streek neer te zetten dat voor een groter publiek beschikbaar is: het Waddenvlees.

Wat is Waddenvlees precies?

Herkomst
Waddenvlees is vlees dat afkomstig is uit het Waddengebied. Dit kunnen zijn de Waddeneilanden, maar ook de Waddenkuststrook tot 25 kilometer landinwaarts. Deze 25 kilometer grens is genomen, omdat de Waddenzee op dit gebied nog een directe invloed uitoefent op het ecosysteem. Dit herkomstcriterium geldt overigens voor alle producten en diensten die het Waddengoud keurmerk dragen.

Weidegang
Als het weer het toelaat grazen de runderen voor het Waddenvlees in de wei. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het al lang niet meer. Bij veel veehouderijen blijven koeien het hele jaar op stal en komen niet of nauwelijks meer buiten. Voor het Waddenvlees moeten de runderen vanaf het voorjaar tot het najaar tenminste 120 dagen in de wei vertoeven, waarvan elke dag tenminste 6 uur. Deze weidegang-eis is hetzelfde als die Stichting Weidegang hanteert voor ‘weidemelk’.

Agrarisch Natuurbeheer
De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Als een boer tijdens de werkzaamheden rekening houdt met de natuurlijke flora en fauna op zijn land dan doet hij of zij aan agrarisch natuurbeheer. Dit zijn dus alle maatregelen die een landbouwer neemt op en rond het bedrijf om de natuur en het landschap te beschermen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij bepaalde stukkenweiland voor een bepaalde datum niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat hij slootkanten niet maait, dat hij ganzen gedoogd enzovoorts.

Verwerking in de regio
Bij een streekproduct met het Waddengoud keurmerk moet ook zo veel mogelijk de verwerking in het gebied plaatsvinden, want daar profiteert de regionale economie immers van. De slacht vindt plaats in Dokkum. Dat is mooi centraal in het Waddengebied, dus ook zo weinig mogelijk transportkilometers.

Voor het uitbenen is Slachthuis Dokkum een vleesbedrijf in Makkum gestart, ook gelegen in het Waddengebied. Vanuit Makkum gaat het overgebleven vlees naar de centrale slagerijen van de klanten, meestal supermarkten die het vlees verder verwerken en portioneren. Gedurende de gehele verwerkingsgang worden de producten apart gelabeld en voorzien van het Waddengoud keurmerk.

Onafhankelijke controle
Alle herkomst- en duurzaamheideisen staan vermeld in een Waddengoud reglement. Een onafhankelijke en geaccrediteerde controle-instantie houdt toezicht of alle ketenpartijen zich aan deze eisen houden. Van boer tot en met afnemer.

Wat is de meerwaarde voor de consument en de regio?
Voor de regio betekent het een impuls voor de boeren in de streek en de verwerkingsbedrijven rondom Waddenvlees. Boeren krijgen 15 cent per kilo meer voor hun koeien. Goed voor de regionale economie.

U als consument krijgt er echt Waddengoud voor terug:

  • vlees van koeien die heerlijk in de wei hebben gelopen;
  • afkomstig van boerenbedrijven die natuur en landschap beschermen;
  • onafhankelijk toezicht is opdat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Kortom, u heeft een echt en eerlijk stukje Waddenvlees op uw bord.

Waar is Waddenvlees te koop?
Waddenvlees is nog niet te koop, maar we houden u op de hoogte als het in de winkel ligt.

Datum: 14 mei 2014.
Bron foto: Wadloopcentrum Pieterburen.

Slachtbedrijf Dokkum wil eerlijk Waddenvlees in de markt zetten
Vergroot deze afbeelding