Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Texelse met zeewier bemeste ‘zilte’ aardappelen bij de Jumbo


TEXEL - De op Texel geteelde en met zeewier bemeste ‘zilte’ aardappelen liggen nu bij de Jumbo-supermarkten in Nederland. Salt Farm Foundation heeft samen met de wetenschap, boeren en de markt het mogelijk gemaakt om aardappelen op verzilte grond te telen. Met het huidige project Zeker Zilt proberen ze samen met stichting Blauwe Polder de opbrengst te verhogen door verbeteringen aan te brengen aan de teelt, zodat dit rendabel kan worden voor boer en handel. Bemesting met zeewier is daarin een belangrijk onderdeel.

Al jarenlang is Salt Farm Foundation bezig met wetenschap en universiteiten om de bedreiging van verregaande verzilting van landbouwgrond wereldwijd om te buigen tot een kans. Door te kijken op welke manier ze diverse soorten gewassen kunnen telen in een zoute omgeving. Wat begon met een succesvol wetenschappelijk proefveldje op Texel, volgde daarna hulp in binnen- en buitenland om in verzilte gebieden weer perspectief te bieden. Zo was er een project op Texel om met een paar boeren zilte aardappelen en zilte wortelen te telen. Dat lukte. “Dat is een goed begin, maar om een rendabele opbrengst voor boer en handel ervan te maken moet er veel meer gebeuren. Zo zijn wij samen met Blauwe Polder het project Zeker Zilt gestart om teelttechnische verbeteringen aan te brengen om de opbrengst van deze aardappelen en wortelen te verhogen. Bemesting met zeewier lijkt hierin cruciaal. Onderdeel is ook een pilot om de zilte gewassen in de markt te zetten. Het aanbod van zilte aardappelen nu in de Jumbo hoort daarbij”, aldus Marc van Rijsselberghe, directeur van Salt Farm Foundation.

Waddeninnovatie
De relatie met het Waddengebied is voor dit project een belangrijk gegeven: de vitaliteit van de landbouw stimuleren en het breed uitzetten van een ‘Waddeninnovatie’ in het kader van de promotie van Werelderfgoed Waddenzeegebied. Inzet en gebruik van dit systeem door andere telers en door breed gedragen samenwerking in de keten is een belangrijk resultaat wat Salt Farm Foundation wil bereiken. Daarbij hoort ook de bewustwording van de consument over de gevolgen van klimaatverandering en het telen van en kiezen voor duurzaam (wadden)voedsel. Marc: “Daarom werken we ook samen met Waddengoud en de Werelderfgoed Waddenzee-organisatie om te kijken of we deze zilte aardappelen en wortelen kunnen certificeren met het streekkeurmerk Waddengoud en het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee keurmerk”. Het Waddenfonds steunt het project Zeker Zilt met een financiële bijdrage.

Texelse met zeewier bemeste ‘zilte’ aardappelen bij de Jumbo
Vergroot deze afbeelding