Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Waddengoud branding uitgelicht op conferentie North Sea Fish


LAUWERSOOG - Gisteren heeft in Restaurette Schierzicht in Lauwersoog de startconferentie North Sea Fish plaatsgevonden georganiseerd door gemeente De Marne, Harlingen en Sluis en partners in binnen- en buitenland. Het project North Sea Fish heeft tot doel om via innovatie in de toeleveringsketens de kwaliteit van vis uit de Noordzee te verbeteren. Een duurzame vangst, versheid en onderscheidendheid van de vis spelen hierin een belangrijke rol.

Keurmerk Waddengoud is sinds 2005 op vergelijkbare wijze succesvol in de duurzame Waddenvisserij. Daarom heeft visser Barbara Rodenburg van TS31 Internos en eigenaar proeflokaal 't Ailand op de conferentie verteld over de rol die het keurmerk Waddengoud vervult in deze visserij en wat dit voor henzelf heeft betekend.

Waddengoud vissers TS31 Internos
Vissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg van de TS31 Internos waren in 2005 de allereerste gecertificeerde vissers die visten onder de Waddengoudnorm. Zij vissen voornamelijk op harder en zeebaars met staand want. Een manier van vissen waarbij met de hand netten worden uitgezet en binnengehaald. Ze gebruiken netten met grote mazen, zodat jonge vis er door kan glippen en de populatie in stand kan houden.

"Jan tuurt over het ondiepe wateroppervlak om vis te spotten. Daarna is het hard werken om het net snel om de vis heen uit te zetten, zonder de vis weg te jagen. Als het net om de school vissen is uitgezet wordt de vis naar het net gejaagd door in het water te stampen, op het wateroppervlak te slaan en met de boot heen en weer te varen. De vis wordt één voor één uit het net gehaald. Kleine opbrengst van hoge kwaliteit vis met minimale impact op de natuur is het resultaat", aldus Barbara Rodenburg.

Ook labelen zijn hun vis met This Fish. Dit is een traceerbaarheidssysteem waarmee de klant precies kan zien wie de vis gevangen heeft en waar dit is gebeurd. Via dit systeem kan de koper op internet tevens achtergrondinfo vinden over onder andere de vissers en de manier van vissen. Dit moet de authenticiteit van de duurzame visserij en transparantie van de vangst tot op het bord van de consument versterken. Ook hierover vertelde Barbara op de conferentie.

Waddengoud branding in duurzame Waddenvisserij
De richtlijnen van Waddengoud schrijven voor dat vangst van vis moet gebeuren in de Waddenzee of in zoetwater in het Waddenkustgebied of op de eilanden. Korte distributielijnen, weinig transportkilometers en strenge kwaliteitseisen zorgen ervoor dat Waddengoud gecertificeerde vis en visproducten van dagverse kwaliteit zijn. In de vangstmethodes en verwerking houdt men rekening met de natuur.

"Op de manier maak je van vis een eerlijk kwaliteitsstreekproduct waarbij economie samen kan gaan met de natuur", aldus Henk Pilat van Stichting Waddengroep, keurmerkhouder Waddengoud.

In het verleden zijn vele studies uitgevoerd naar ecosystemen in het Waddengebied. Deze onderzoeken hebben nooit geleid tot praktische bedrijfsgerichte duurzaamheidcriteria waaraan Waddengoud behoefte had voor adequate bedrijfscertificering. Daarom heeft Stichting Waddengroep in 2005 het initiatief genomen om te komen tot certificering van die vissers die zich wilden houden aan de onder Waddengoud op te stellen criteria op gebied van kwaliteit, duurzaamheid en streekgebondenheid.

Deze criteria zijn opgesteld in samenwerking met vissers en natuurorganisaties. Vandaag de dag zijn er Waddengoud-richtlijnen voor harder, zeebaars, snoekbaars (zoetwater), garnalen, kokkels, mosselen, Japanse oesters, tong, spiering en strandkrabben.

Ook vanuit de markt was er een aanzienlijke (latente) vraag naar gecertificeerde duurzame, streekgebonden vis en schaal- en -schelpdieren van hoge kwaliteit. Een aantal partijen onderkenden deze vraag en toonden direct verbintenis met het initiatief van de Waddengroep. Nu in 2013 houden meer dan 30 bedrijven zich bezig met de vangst, handel of verwerking van Waddengoud gecertificeerde vis en schaal- en schelpdieren.

 

Datum: 2 april 2013.

Waddengoud branding uitgelicht op conferentie North Sea Fish

Nieuwsbrief ontvangen?

Lees de artikelen via e-mail.
Meld u nu aan!

 
Vergroot deze afbeelding