Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Waddengoud in startblokken om status Werelderfgoed Waddenzee beter te benutten


WADDEN - Waddengoud is sinds 2013 gerechtigd het Waddenzee Werelderfgoed logo te gebruiken in de communicatie en bewustwording rond het Werelderfgoed Waddenzee, maar gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Dit geldt voor bijna elke organisatie die het logo mag gebruiken.

Echter de wisselwerking tussen het Werelderfgoed en erbij passende, duurzame producten en diensten in het gebied zou het Werelderfgoed Waddenzee op een hoger plan kunnen tillen, vindt Stichting Waddengroep, eigenaar van het keurmerk Waddengoud.

Veel bedrijven en organisaties in het Waddengebied respecteren of versterken zelfs aantoonbaar de natuurlijke en culturele waarden van de Waddenzee. In geval van Waddengoud gecertificeerde bedrijven gebruiken zij het gebied ter bevordering en onderscheiding van hun producten en diensten, maar andersom zorgen zij op een actieve manier dat de natuurlijke en culturele waarden van het Waddengebied in de samenleving verankerd worden via deze producten of diensten.

Een win-win situatie voor de Waddennatuur en -economie
, die door het Werelderfgoed Waddenzee enorm versterkt zou kunnen worden. Hiervoor zou het logogebruik op een bredere manier moeten worden ingevuld, stelt Stichting Waddengroep.

"In de praktijk betekent het namelijk dat de meeste bedrijven weinig aan het logo van het Werelderfgoed Waddenzee hebben, want ze mogen het niet gebruiken ten behoeve van hun producten of diensten. We merken dan ook binnen het Waddengoudnetwerk van meer dan 200 bedrijven dat er maar weinig zijn te porren voor gebruik van het logo. Hierdoor blijven kansen liggen om het Werelderfgoed stevig in het gebied te verankeren en zijn bekendheid te verhogen. En juist hieraan ontbreekt het, daar zijn overheden, belangenorganisaties en ondernemers het over eens. Door het al te voorzichtige gebruik van het logo snijdt Werelderfgoed Waddenzee zichzelf in de vingers", aldus Harm Evert Waalkens, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Waddengroep.

Moeilijke toetsing
Waddengoud mag na een uitgebreide toetsing van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), de coördinerende overheidsorganisatie voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, het logo van Werelderfgoed Waddenzee gebruiken voor communicatiedoeleinden en bewustwording omtrent de Waddenzee als Werelderfgoed. Concreet houdt dit in dat Waddengoud op website, drukwerk en andere communicatie-uitingen informatie mag geven over Werelderfgoed Waddenzee en alleen dáár het officiële logo bij mag plaatsen.

De aanvraagprocedure voor het logo van Werelderfgoed Waddenzee − zelfs al mag het alleen voor communicatie en bewustwording worden gebruikt − is erg uitgebreid en ingewikkeld. Dit kost aanvragers veel tijd terwijl de uiteindelijke winst marginaal is. Veel bedrijven haken daarom af.

"Het zou helpen als deze procedure in de toekomst eenvoudiger zou worden opgezet. Het gebruik van het Werelderfgoed logo voor communicatie en bewustwording zou voor alle bedrijven en organisaties open moeten staan die zich met het Werelderfgoed willen verbinden. Waddengoud begrijpt dat de koppeling van het logo aan commerciële doeleinden om een zorgvuldigere aanpak vraagt, want via toetsing moet goed naar voren komen of bij een bedrijf de oprechte verbinding met het Waddengebied en duurzaamheid daadwerkelijk hand in hand gaan met commercie. In de praktijk bestaan al certificeringsystemen voor duurzame, met het Waddengebied verbonden bedrijven zowel in het Duitse als in het Nederlandse Waddengebied. Naast Waddengoud in Nederland kennen we in Duitsland bv. het partnerprogramma van het Nationalpark Wattenmeer. De kortste klap zou zijn om op deze systemen voort te borduren en het gebruik van het Werelderfgoed logo hieraan te koppelen", vertelt Waalkens.

Waddengoud staat in de startblokken om op deze wijze te bevorderen dat de status van het Werelderfgoed Waddenzee beter wordt benut, zowel voor de natuur als voor de regio zelf. 

Werelderfgoed Waddenzee


Datum: 26 augustus 2013.
Foto: Geertjan Plooijer (Waddengoudfotograaf)

Waddengoud in startblokken om status Werelderfgoed Waddenzee beter te benutten
Vergroot deze afbeelding