Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Waddengouddorp Oosterend wint stimuleringsprijs van € 2018,-


OOSTEREND - Vijftien projecten uit het Iepen Mienskipsfûns (Open Gemeenschapsfonds) ontvingen eerder deze maand een bonus van 2.018,- euro, tijdens de eerste Iepen Mienskipsjûn (Open Gemeenschapsavond) in De Lawei in Drachten. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân verraste de initiatiefnemers met een flinke cheque. Natuurlijk Oosterend met het Waddengouddorp Oosterend was één van de gelukkigen.

De projecten ontvingen vorig jaar een bijdrage uit het provinciale fonds. Omdat ze goed aansluiten bij de doelstellingen van Kulturele Haadstêd en daardoor bijdragen aan een mooi 2018, kregen deze ‘initiatieven-van-onderop’ deze bonusprijs.

Waddengouddorp Oosterend – WINNAAR tender 3


Wat is het:
Stichting Natuurlijk Oosterend wil een sterke verbinding leggen met omringende natuur en het landschap. Daarom ontwikkelden zij het concept van het Waddengouddorp dat gecertificeerd wordt door keurmerk ‘Waddengoud’ voor duurzame producten en diensten uit het Waddengebied. Het concept levert een bijdrage aan: economie, recreatie en toerisme, werkgelegenheid, energiebesparing, duurzaamheid, informatievoorziening, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening.

Wint omdat:
Dit mooie project direct bijdraagt aan de leefbaarheid mede door de sterke verbinding met de omliggende natuur in het dorp Oosterend op Terschelling. Met deze bonus willen de ondernemers achter het Waddengouddorp Oosterend het duurzaam ondernemerschap nog verder stimuleren.

De gedeputeerde is trots op de initiatiefnemers: “Fan in talinteskoalle foar eltsenien oant in kulturele kuierrûte troch de Fryske greiden. Dit jout ynspiraasje foar nije projektideeën. Der bart fan de mienskip út al sa’n soad nei 2018 ta; it lit sjen dat Ljouwert-Fryslân de titel Kulturele Haadstêd mei rjocht fiere mei.”

Investering in leefbaarheid
Uit alle vijf gebieden in Fryslân en voor alle drie de subsidierondes in 2015 zijn projecten genomineerd en vervolgens winnaars gekozen. Tijdens de Iepen Mienskipsjûn, in samenwerking met Leeuwarden-Fryslân 2018 georganiseerd, werden zij naar voren gehaald. In 2015 kregen 201 projecten € 2,5 miljoen uit het Iepen Mienskipsfûns om hun plan te realiseren. De initiatiefnemers droegen een zelfde bedrag bij. Al met al goed voor een investering van 5 miljoen euro in de leefbaarheid van Fryslân.


Publicatiedatum: 22 maart 2016.


Waddengouddorp Oosterend wint stimuleringsprijs van € 2018,-
Vergroot deze afbeelding