Nieuws van de WaddenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Zilte landbouwpionier Van Rijsselberghe wint Cruquius Penning


DEN HOORN – De zilte landbouwpionier Marc van Rijsselberghe van de Salt Farm Foundation en werkzaam als bestuurslid bij Waddengoud heeft op 24 januari de Cruquius Penning 2018 ontvangen uit handen van burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer. De Cruquius Penning is een blijk van waardering voor spraakmakend ondernemerschap en innovatiekracht en bijdrage aan de circulaire samenleving. 

Op de innovatieve testboerderij op Texel maken Van Rijsselberghe en zijn team wetenschappers zilte landbouw mogelijk, met een minimale impact op de schaarse zoetwatervoorraad. Via de Salt Farm Foundation wordt deze kennis wereldwijd beschikbaar gesteld aan boeren in verzilte gebieden, om zo bij te dragen aan voedselzekerheid en aan het rendabeler maken van voorheen onbruikbare landbouwgronden.

Flash is required!
 
Salt Farm Foundation van Van Rijsselberghe draagt bij aan voedselzekerheid

Marc van Rijsselberghe kreeg de Cruquius Penning onder andere omdat hij 3 stappen voor is op de rest van de wereld, en hij een enorme bijdrage gaat leveren aan het voedselprobleem in arme landen. Uit het juryrapport: “Marc van Rijsselberghe staat aan de basis van de zilte groenten en zilte aardappels: de teelt van voedsel op verzilte gronden die als waardeloos werd weggezet. Dat opent wereldwijd deuren naar een mogelijke oplossing van het wereldvoedselprobleem. De jarenlange experimenten op Texel hebben geleid tot de succesvolle teelt van zilte aardappels en diverse zouttolerante groenten. Het benutten van zilte gronden biedt de beste kansen voor de toekomst. “

Vermindering CO2 problematiek vanuit veengebieden

Het juryrapport van de Cruquius Penning wijst op nog een verdienste van zilte landbouw: die draagt ook bij aan vermindering van de CO2-uitstoot vanuit veengebieden. En dat is een groeiend probleem in Nederland. Die uitstoot ontstaat doordat het veen wordt verlaagd om landbouw mogelijk te maken. “Marc van Rijsselberghe laat zien dat er manieren van landbouw en plantensoorten zijn die geen verlaging van de grondwaterstand en zoet water nodig hebben”, aldus het juryrapport.

Van Rijsselberghe onder indruk van innovatievermogen Haarlemmermeer

De kersverse winnaar van de Cruquius Penning in een reactie: “Uiteraard ben ik vereerd met deze Penning. En ik ben onder de indruk van de intentie en het innovatievermogen dat aan het opbloeien is in de Haarlemmermeer. Ik ben blij dat de penning symbool staat voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen, dat deze zaken serieus genomen worden.”

Over de Cruquius Penning 

De gemeente Haarlemmermeer reikt nu voor het derde jaar de Cruquius Penning uit, aan personen die vanuit intrinsieke motivatie een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie. De penning wordt toegekend door een onafhankelijke jury, de uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse 1852 Lezing. De jury van de Cruquius Penning bestaat uit Thomas Rau (juryvoorzitter, architect), André van den Berg (Schiphol Group), Jack van der Hoek (gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur bij de provincie Noord-Holland), Maurits Groen (ondernemer MGMC) en John Nederstigt (wethouder Duurzame economische ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer). Ook de eerdere ontvangers van de penning maken hiervan deel uit: Pallas Agterberg (directeur Strategie bij Alliander en winnaar 2016) en Onno Dwars (commercieel directeur bij Ballast Nedam Development en winnaar 2017).

Publicatiedatum: 29 januari 2018.
Foto: Marc (midden) krijgt 
Cruquius Penning uit handen van Burgemester Onno Hoes (links) (© Share Haarlemmermeer)

Zilte landbouwpionier Van Rijsselberghe wint Cruquius Penning
Vergroot deze afbeelding